W trzeci dzień nauk rekolekcyjnych był dzień Spowiedzi Świętej oraz nabożeństwo Obmycia i Osolenia Życia. W sakramencie pokuty i pojednania mieliśmy możliwość oczyszczenia naszych serc i doświadczenia Miłosiernej Miłości Boga. Nabożeństwo Obmycia i Osolenia Życia rozpoczęło się po nauce ogólnej modlitwą nad solą i błogosławieństwem wody. Każdy z uczestników Eucharystii podchodził do ołtarza, przed którym stało naczynie z wodą i solą egzorcyzmowaną, zanurzał dłoń w wodzie obmywał twarz, oczy usta, uszy i kosztował soli. Woda egzorcyzmowana jest środkiem ochrony przed zasadzkami złego ducha. Błogosławieństwo wody i soli należą do Sakramentaliów i są łącznikiem między światem nadprzyrodzonym a przyrodzonym, a więc uświęcają życie człowieka. Z tego powodu są zagrożeniem dla złych duchów, a ich wartość w walce z siłami zła nie może być lekceważona. Zobacz: "Sakramentalia w Katechizmie".

W ostatni dzień rekolekcji pod koniec Eucharystii uczestniczyliśmy w nabożeństwie Dziękczynienia za Dar Wiary. Po wspólnym głośno wypowiedzianym dziękczynieniu za dar chrztu świętego, każdy mógł podejść do wystawionej w centrum kościoła chrzcielnicy i wyrazić swoją wdzięczność przez symboliczne ucałowanie lub jej dotknięcie. Ojciec Proboszcz i delegacja parafian podziękowali ks. rekolekcjoniście wyrażając swoją wdzięczność życzeniami, gromkimi oklaskami, kwiatami oraz podarunkiem.

(przygotował o. Cyryl Drzewicki CCG)