Niezapomniany będzie dla Garbowskich parafian czas przeżytych Misji św., które rozpoczęły się w niedzielę 2 czerwca br. i zakończone zostały tak niezwykłym świadectwem życia.

Parafia Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni ostatnie swoje misje miała 13 lat temu. Po misyjnych drogach teraz poprowadził wiernych ks. Maciej Moskwa, Dyrektor Misji i Rekolekcji Krajowych Księży Sercanów.

„Intronizacja Bożego Serca to oddanie siebie do dyspozycji Pana Boga” – tymi słowami misjonarz rozpoczął swoją rekolekcyjną naukę. Chciał rozbudzić świadomość, że to zawierzenie Bożemu Sercu niesie dla każdego z nas wielkie duchowe korzyści. Pierwszego dnia było nabożeństwo błogosławieństwa dzieci przedszkolnych i niemowlaków.

Kolejne, następujące po sobie dni były czasem przybliżania treści związanych z kultem Najświętszego Serca Jezusowego. W poniedziałek ks. Maciej podkreślał, że jesteśmy ludźmi, którzy zdobywają świat, ale w tym świecie czujemy się bezradni i coraz bardziej zagubieni. Bo pomimo tego, że przyjęliśmy chrzest, to tak często wyrzucamy Pana Boga ze swego serca…

„Kiedy zapominam o przykazaniach Bożych – wołał misjonarz - wyrzucam Boga ze swego serca.
Jak nie mówię pacierza rano i wieczorem – wyrzucam Boga ze swego serca.
Kiedy nie uczestniczę we Mszy św. w niedziele i święta– wyrzucam Boga ze swego serca.
Kiedy się kłócę z rodzicami, z dziećmi – wyrzucam Boga ze swego serca.
Kiedy kradnę – wyrzucam Boga ze swego serca.

Kiedy nadużywam daru mowy i języka, złorzecząc, przeklinając – wyrzucam Boga ze swego serca.
Kiedy plotkuję i mówię nieprawdę – wyrzucam Boga ze swego serca.

Dlatego potrzeba refleksji, potrzeba i zastanowienia, potrzeba naszego powrotu…”

We wtorek trwała modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. Kolejny dzień przyniósł nabożeństwo za zmarłych i nabożeństwo przebłagania za grzechy. Środa była dniem spowiedzi św. i dniem chorych. Podczas nabożeństwa dla ludzi dźwigających ciężar choroby i cierpienia został udzielony sakrament namaszczenia chorych i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem nad każdą osobą będącą na Mszy świętej.

W czwartek ks. Maciej zaprosił wszystkie rodziny i małżeństwa, aby podczas uroczystej Mszy św. Małżonkowie złożyli na ręce ks. Proboszcza odnowienie swych ślubów małżeńskich, a tym samym odnowili wzajemne więzi I relacje rodzinne. Wyrazem tego było podziękowanie sobie nawzajem i wzajemne wybaczenie krzywd. Rodzicom dziękowały  dzieci i młodzież, a ksiądz proboszcz wręczył parom odnawiającym swoje ślubowanie  pamiątkowe obrazki. Po Apelu Jasnogórskim odbyło się nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym, zakończone przybiciem okolicznościowej tablicy na krzyżu misyjnym, a jednocześnie ucałowaniem krzyża, przez co oddaniem czci Zbawicielowi, który umarł za nas na krzyżu.

Piątek był dniem zawarcia przymierza z Boskim Sercem Jezusa. Cała Parafia i wszystkie jej stany została zawierzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Po porannej Mszy św. ks. Maciej miał rozległy zawał, dlatego wieczorną naukę głosił ks. Stanisław Mleczko – SCJ. Tego dnia wszyscy otrzymali błogosławieństwo misyjne, a wierni będący w stanie łaski uświęcającej mogli uzyskać odpust zupełny.