W głoszonych naukach misyjnych i prowadzonych nabożeństwach, każdego dnia wierni tutejszej parafii otwierali się na Jezusowe orędzie Bożej Miłości przekazane światu w XVII w. w Paray-le-Monial przez św. Małgorzatę Marię  Alacoque. Przygotowywali się również do szczególnego momentu ich życiu, zawierzenia siebie, wszystkich rodzin i całej parafii Najśw. Sercu Pana Jezusa. 27 listopada br. podczas wszystkich Mszy św. kolejne grupy parafian wołały do Boskiego Zbawiciela: „Zapisz nas Jezu w Sercu swoim”.  

Ugruntowaniem uroczystego poświęcenia się Bożemu Sercu w kościele, były także domowe nabożeństwa w gronie rodzinnym, gdzie każda rodzina indywidualnie w godzinie apelu jasnogórskiego, przy bijących dzwonach parafialnych odmawiała akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Misje św., które się zakończyły miały stały się jednocześnie częścią duchowego przygotowania, do zbliżającego się w przyszłym roku wielkiego  Jubileuszu 250 rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich święta Serca Jezusowego. 

ZP