Tematem przewodnim stały się słowa: "Serce Jezusa, Bramo Miłości, naucz nas kochać mimo wszystko i ponad wszystko".

Przejęci Orędziem o Bożej miłości chcieliśmy dać wyraz naszej pamięci o Bogu, który ma dla nas zawsze otwarte Serce. Gdyż my na co dzień nie zawsze chcemy o tym pamiętać, będąc uwikłanymi we współczesne światowe układy i karmieni laicką modą, zapominamy o prawdziwym źródle naszego życia i szczęścia, którym jest Boskie Serce Jezusa -.Gorejące ognisko Miłości. – mówili parafianie.  

W czasie rekolekcji wybrzmiewała wielokrotnie skarga Jezusa o obojętności ludzkiej, o pogardzie i oziębłości na miłość Boga, którą wyraził św. Małgorzacie Marii Alacoque w kaplicy sióstr Wizytek w Paray-le-Monial.

Jezus przyniósł nam Orędzie o  swojej wielkiej Miłości, które miało stać się nadzieją dla każdego człowieka i całego świata, kiedy mówił: "Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami". Tymi słowami przypomniał, że Jego Boskie Serce jest lekarstwem na wszystkie bóle i choroby ludzi każdej epoki. Dlatego przyszedł ogień rzucić na ziemię i pragnie bon już zapłonął. Przyszedł rozpalić ludzkie wystygłe serca, które pogrążając się w obojętności zapomniały co to znaczy miłość. Co znaczy ofiara i poświęcenie.

Przypomniał nam o tym Ojciec Św. Franciszek kierując swoje słowo na Wielki Post 2015 r.: „Bóg nie jest obojętny na świat – kocha go do tego stopnia, że daje swojego Syna dla zbawienia każdego człowieka. Przez wcielenie, życie ziemskie, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego otwiera się definitywnie brama między Bogiem a człowiekiem, między niebem a ziemią.” Miłość Boża, która przełamuje to śmiertelne zamknięcie w sobie, jakim jest obojętność, jest nam ukazywana przez Kościół poprzez jego nauczanie, a przede wszystkim poprzez jego świadectwo. Chrześcijanin to człowiek, który pozwala Bogu, aby go przyoblókł w swoją dobroć i swoje miłosierdzie, aby go przyoblókł w Chrystusa, żeby stał się tak jak On sługą Boga i ludzi.”

Bóg przyszedł dać nam nowe serce i nowego ducha. Dlatego nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusowego jak napisze św. Małgorzata, „jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w ostatnich czasach".

ZP

Spotkanie z dziećmi 1

Spotkanie z dziećmi 2

Spotkanie z dziećmi 3