Rekolekcje wielkopostne zwykle w swojej tematyce dotykają problemów sumienia, grzechu, nawrócenia; czasami postu, modlitwy, jałmużny. W tym roku parafialne rekolekcje pozornie wydawały się odbiegać od tej tematyki, bo ich myślą przewodnią miały być objawienia fatimskie. Ale dzięki osobie księdza rekolekcjonisty Zdzisława Płuski SCJ od pierwszego dnia wybrzmiewał wielkopostny charakter tych objawień i okazywało się, że Pani Fatimska i dzieci, którym się objawiła, mogą być doskonałymi przewodnikami po ścieżkach Wielkiego Postu. Każda konferencja i homilia osadzona była na w Słowie Bożym przeznaczonym na dany dzień, a element Maryjny lub związany z życiem i słowami fatimskich pastuszków budował kompozycję, która na nowo przywróciła znaczenie słów: pokuta, nawrócenie, wynagrodzenie. Te tematy obecne były w czasie Mszy świętych, ale także podczas spotkań z dziećmi czy młodzieżą. Każdy po tych rekolekcjach ma też chyba odnowione postanowienia do odmawiania modlitwy różańcowej, która rzeczywiście czyni cuda i jest pięknym darem dla Boga, jak również dla drugiego człowieka.
Dzieci oprócz uczestniczenia w naukach w kościele miały też okazję bliżej poznać osoby świętych pastuszków oraz objawienia fatimskie między innymi przez filmy o Fatimie i objawieniach, konkurs plastyczny, rozmowy i pogadanki poświęcone tym wydarzeniom oraz przez taniec ze świętą Hiacyntą i grę w piłkę ze świętym Franciszkiem. Podsumowaniem dziecięcych rekolekcji była nauka Zdrowaś Mario w języku portugalskim, języku świętych pastuszków fatimskich.

za: http://stadniki.scj.pl/strony/wielkopostna-fatima