2 - 3 grudnia nasza parafia przeżywała wyjątkowe dni. Mieliśmy okazję „gościć u siebie” obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św. siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II

W tym czasie mieliśmy okazję modlić się przed Wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, z którym On sam złączył udzielanie wielu łask.

Wyrażając wdzięczność Panu Jezusowi za dar nawiedzenia naszej parafii i nas samych trwajmy w modlitewnej postawie oraz dbajmy o to, by nasze codzienne życie wypełnione było miłosiernymi uczynkami względem bliźnich.

Niech owocem tego cudownego spotkania, do czego zachęcał nas nasz ordynariusz liście pasterskim na rozpoczęcie peregrynacji, „…będzie ponowne odkrycie bezcennego daru, jakim jest sakrament pokuty i pojednania (…) powrót do praktyki I piątków miesiąca oraz nabożeństw wynagradzających za grzechy osobiste i całej ludzkości. (…) Niech Koronka do Miłosierdzia Bożego stanie się modlitwą każdego wierzącego i wszystkich naszych rodzin. W dobie, gdy tak wielu ludzi dotyka ból osamotnienia – i to nie tylko tego, wynikającego z braku bliskości drugiej osoby – ale także z powodu braku poświęcenia drugim czasu i należytej uwagi, niech skutecznym lekarstwem będzie modlitwa wspólnotowa i rodzinna. Stanowi ona również istotny element rodzinnego przekazu wiary następnym pokoleniom. Tymczasem w wielu rodzinach zrezygnowano ze wspólnej modlitwy. Nie brakuje też domów i mieszkań, w których zapomniano o krzyżu czy innym religijnym obrazie umieszczonym na ścianie albo ustawionym w widocznym miejscu…”

Za: http://www.skrzydlna.diecezja.tarnow.pl