Czas misji św. był naprawdę szczególny, kiedy wierzący odnawiali swoją wierność Chrystusowi, wątpiący umacniali swoją wiarę, a poszukujący i zgubieni odzyskiwali sens nowego życia w Jezusie Chrystusie.
 
Duch Święty naprawdę otwierał nasze serca na łaskę żywej wiary i życie zgodne z Ewangelią. Pomagali nam w tym księża sercanie, ks. Maciej Moskwa i ks. Tadeusz Gniewek, którzy swoim słowem rozbudzali w nas ufność ku Chrystusowi, aby nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II przyniosły jak największe owoce.