Poniedziałek 13 grudnia, był dniem słuchania Słowa Bożego. Każdej Mszy św. towarzyszyło nabożeństwo wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii w poleconych przez wiernych intencjach, oraz ucałowanie relikwii.

Wtorek 14 grudnia, parafia przeżywała jako Dzień Misyjnej Pamięci o zmarłych. Odprawiono Mszę św. z nauką dla wszystkich, a po jej zakończeniu rozpoczęło się nabożeństwo wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii za zmarłych parafian (wypominki roczne) i ucałowanie relikwii. Wieczorem wierni uczestniczyli w nabożeństwie przebłagalnym i Mszy św., po której mieli okazję ucałować relikwie.

Dzień spowiedzi św. z okazji misji miał miejsce w środę 15 grudnia. Chorzy i starsi parafianie uczestniczyli w Mszy św. podczas której przyjęli Sakrament Chorych. Po zakończeniu przeżyli nabożeństwo wstawiennicze do św. Małgorzaty Marii wraz z ucałowaniem relikwii.

Czwartek 16 grudnia na Mszach św. wierni parafii Woźniki licznie dokonywali Odnowienia przyrzeczeń Chrzty św., publicznie wyznawali wiarę i oddali szacunek świętym relikwiom.

Ostatni dzień peregrynacji relikwii św. Małgorzaty przypadł na piątek 17 grudnia. Był to Dzień Błogosławienia Rodzin. Podczas każdej Eucharystii w obecności licznie zgromadzonych wiernych dokonano Odnowienie aktu poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Uroczystego pożegnania relikwii dokonano po Mszy św. wieczornej. W imieniu całej parafii za dar odnowienia Misji i nawiedzenia relikwii podziękował proboszcz ks. Tomasz Kalisz, oraz przedstawiciele woźnickiej parafii.