Ksiądz FRANCISZEK LEŻAŃSKI, SERCANIN zmarł w 79. roku życia, w 61. roku profesji zakonnej i 53. roku kapłaństwa, dnia 15 października 2020 roku w Bełchatowie.

Urodził się 28 października 1940 r. w Kasince Małej. Pierwsze śluby zakonne złożył 20 października 1958 r. w Pliszczynie, a święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 r. w Stadnikach.

Był znanym i cenionym misjonarzem wśród Sercanów. Przez kilkanaście lat, jako misjonarz, posługiwał mieszkańcom Afryki, a konkretnie dawnego Zairu Kongo (1970-1986). W ostatnich latach najczęstszym miejscem, gdzie można go było spotkać, był konfesjonał przed ołtarzem św. Barbary w kościele w Bełchatowie, gdzie posługiwał jako kapłan. Był również duszpasterzem w parafiach w Grębowie (Diec. Przemyska) i Binczarowej. Był również członkiem sercańskiej Grupy Misjonarzy Krajowych (1989-2015).