- Zamknął się wtedy pewien okres naznaczony przez sylwetkę i styl pracy długoletniego dyrektora misji krajowych – mówił ks. Dariusz Salamon wikariusz prowincjalny w czasie Mszy św. W kazaniu nawiązał do historii życia ks. Macieja Moskwy, wspominał jego zaangażowanie w pracę misjonarską, troskę o warsztat głoszonego słowa, oraz zabiegi zmierzające do popularyzowania sercańskiego zaangażowania w pracę rekolekcyjno-misyjną w diecezjach i parafiach polskich. - Był jednym z najdłużej pełniących posługę dyrektora misji krajowych - zaznaczył wikariusz prowincjalny.

W dalszej części zjazdu miało miejsce spotkanie z wikariuszem prowincjalnym, który przedstawił zebranych misjonarzom informacje dotyczące aktualnych wydarzeń w Polskiej Prowincji Księży Najśw. Serca Jezusowego, a następnie miał miejsce wybór nowego dyrektora i zarządu. W wyniku przeprowadzonego głosowania nowym dyrektorem został ks. Tadeusz Gniewek, a jego zastępcą ks. Zdzisław Płuska. W skład zarządu sekretariatu misji krajowych weszli ks. Jerzy Wełna oraz ks. Zenon Siedlarz.

Doroczne spotkanie misjonarzy zakończyło sprawozdanie nowego dyrektora z działalności rekolekcyjno-misyjnej w minionym okresie i zapoznanie z nowymi wyzwaniami stającymi przed grupą misjonarzy krajowych.