„Wiara jest obcowaniem z tajemnicą Boga. Wiara jest sposobem patrzenia na życie, na historię w świetle Ducha Świętego, a równocześnie sposobem patrzenia poza historię.”

„My jesteśmy współczesnymi Chrystusa i tak jak mieszkańcy Jerozolimy, jak Jego uczniowie i towarzyszące Mu niewiasty, mamy zdecydować, czy trwać przy Nim, czy też uciekać lub przyglądać się biernie Jego śmierci.”

„Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus."

W liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II, które dla miasta Bełchatowa od roku ma rangę uroczystości, rozpoczęły się liturgiczne ceremonie wprowadzenia relikwii bł. Jana Pawła II do parafii Miłosierdzia Bożego na Binkowie.

Przywitaniu relikwii towarzyszyły rzesze bełchatowian zgromadzonych na placu przykościelnym, które następnie zostały poniesione przez delegację górników przy dźwiękach orkiestry górniczej  w procesji wokół kościoła i uroczyście wniesione do świątyni parafialnej.

Eucharystii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej ks. Bp. Ireneusz Pękalski, który  podczas wygłoszonego kazania przywoływał słowa błogosławionego Papieża.

Bł. Jan Paweł II jest pośród nas, który zawsze gromadził tłumy. Dziś również zgromadził nas wielu. Co chciałby nam dziś powiedzieć i co chciałby na przypomnieć? – rozpoczął ks. biskup.

Rozpoczynając swój testament, przypomniał nam wezwanie do czujności: «Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie» (por. Mt 24, 42)”. Co znaczy czuwać? „Czuwać, znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie.”

Są pośród nas dzieci i młodzież, co chciałby im dziś przypomnieć? – Pytał ks. Biskup. „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!”. Drogie dzieci, kochana młodzieży. Kiedy stajecie się tą nadzieją? Zapewne wtedy, kiedy jesteście wierni Niedzielnej Mszy św., kiedy z gorliwością uczęszczacie na lekcje religii. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.  – dodał kaznodzieja.

Są pośród nas dorośli, ludzie starsi, żyjący w rodzinie. Co nam chce przypomnieć bł. Jan Paweł II? Mówi, że „przyszłość świata idzie przez rodzinę”, że przyszłość  Polski i przyszłość Bełchatowa jest  w dłoniach chrześcijańskich rodziców. Tylko rodzina, która jest Bogiem silna jest w stanie dać zaporę demoralizacji i w wadom społecznym.

Co chciałby powiedzieć mieszkańcom Bełchatowa i parafianom tutejszej parafii Miłosierdzia Bożego? Miejcie wyobraźnię miłosierdzia. Niech w waszym życiu będzie mniej słów a więcej czynów miłosierdzia.

Uroczystości zakończyło pasterskie błogosławieństwo, którego udzielił ks. Biskup relikwiami bł. Jana Pawła II. Ostatnim akcentem było ucałowanie relikwii, do którego zgromadziły się całe rzesze wiernych.

ZP