Rekolekcje zakończyliśmy mszą świętą, każdy mógł przystąpić do spowiedzi oraz sakramentu komunii. Ksiądz proboszcz Mirosław Socha przygotował słodki poczęstunek dla uczniów kl. I – III, oraz ognisko z kiełbaskami dla uczniów kl. IV – VI. Za przygotowanie rekolekcji odpowiedzialne były katechetki – p. Alicja Bilska (SP Resko) i p. Małgorzata Konczewska (Łosośnica). Dyrekcja, nauczyciele sprawowali opiekę nad dziećmi, aktywnie uczestnicząc w naukach.

Justyna Walczykiewicz

za: http://www.resko24.pl