Parafianie starli się czynnie uczestniczyć w nabożeństwach, charakterystycznych dla Misji Intronizacyjnych. Z wiarą przyjęli również Ikonę i Relikwie Apostołki Bożego Serca. Brali liczny udział w Apelach Jasnogórskich, podczas których kaznodzieje starali się zapoznać ich z życiem św. Małgorzaty, a także ukazać istotę Objawień, jakie doświadczyła Święta w swoim życiu. Należy żywić nadzieję, że Osobiste poświęcenie się Bożemu Sercu a przede wszystkim Akt Intronizacji, dokonany w rodzinach wyda jak najlepsze owoce.