Rekolekcyjne dni wypełniły nauki nawiązujące do Orędzia Matki Bożej z Fatimy. Już w pierwszym dniu ks. Płuska podkreślił aktualność przesłania Maryi skierowanego za pośrednictwem pastuszków z Fatimy do całego świata.

 - Jest to Orędzie o szczególnym znaczeniu także w naszych czasach, w którym Maryja przypomina, że ratunkiem dla ocalenia człowieka i ludzkości jest nawrócenie, odwrócenie się od grzechu i powrót do Boga – powiedział rekolekcjonista, dodając, że Fatima jest nowym światłem, które całemu świata zapala Bóg, ukazującym drogę ludziom i narodom.

      Kaznodzieja wskazał, że kryzys wiary i moralności jaki dotyka obecnie ludzi wyraża się m.in. w braku szacunku do życia, w eutanazji, rozwiązłości seksualnej, pladze rozwodów i różnych nałogach. Przypomniał ostrzeżenie Maryi, która w Fatimie powiedziała pastuszkom podczas objawień, że „jeżeli ludzie dalej nie przestaną obrażać Boga, jeżeli nie odstąpią od grzesznego stylu życia kara na ludzkość z pewnością nadejdzie”.

       - Objawienia z Fatimy to światło z nieba dla nas wszystkich, a także wezwanie do modlitwy i pokuty oraz życia zgodnego z Ewangelią i Bożymi przykazaniami – podsumował ks. Płuska, zwracając uwagę w kolejnych naukach wygłoszonych podczas rekolekcji na potrzebę powrotu do modlitwy różańcowej, która została wyraźnie wskazana przez Maryję jako skuteczna oręż w walce ze złem. Zachęcał także dzieci szkolne do odmawiania różańca razem z najbliższymi w domu, a wszystkich w czasie rekolekcyjnych dni uczył pieśni do Maryi Fatimskiej.

      - Różaniec to najlepsza broń, którą daje wam Maryja, by razem z Nią pokonać wszystkie trudności, jakie spotykacie, by wyprosić sobie, swojej rodzinie Jezusowe błogosławieństwo. Bo różaniec jest jak modlitwa Mojżesza. Kiedy wzniósł swe ręce do nieba, Izraelici zwyciężali w walce z Amalekitami. Kiedy modlimy się na różańcu, możemy liczyć na szczęśliwe rozwiązanie różnych problemów – podkreślił rekolekcjonista.

      W sobotę wieczorem mieszkańcy Glisnego uczestniczyli w procesji Fatimskiej. Młodzież niosła figurę Matki Bożej, która znajduje się od wielu lat w kościele, a którą przywiózł z Fatimy kard. Stanisław Nagy. Z kolei dzieci komunijne niosły relikwie błogosławionych Franciszka i Hiacynty, które po procesji i modlitwie różańcowej wszyscy mogli ucałować.

      W niedzielę Męki Pańskiej, ks. Zdzisław poświęcił tradycyjne, kolorowe palmy. Większość została wykonana pod okiem nauczycieli przez dzieci, a niektóre mieszkańcy wioski mogli sobie nabyć w czasie zorganizowanego tydzień wcześniej przy kościele Kiermaszu Wielkanocnego.

      W czasie Mszy św. na zakończenie rekolekcji, ks. Zdzisław raz więcej zaapelował do wiernych o praktykowanie nabożeństwa pięciu pierwszy sobót miesiąca do Niepokalanego Serca Maryi, o co prosiła Matka Boża w Fatimie. Przypomniał również najważniejsze elementy tego nabożeństwa. Wszyscy zgromadzeni otrzymali obrazek z jego tekstem oraz broszurę: „Fatima - przesłanie nadziei”. Na koniec cała wspólnota rektoratu pod Luboniem została poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi.

                                                                                                                                            AS

za: http://www.eccenewscor.pl