Podejmowana obecnie peregrynacja ma być przeżywana w formie wspólnotowego dnia skupienia i służyć refleksji nad miejscem życia konsekrowanego we współczesnym świecie, także w kontekście wyzwań związanych z nową ewangelizacją i koniecznością dawania czytelnego świadectwa życia poświęconego Bogu, o czym tak wiele mówi w swoich wystąpieniach obecny Papież Franciszek.

Peregrynacja ma również na celu przypomnienie o roli Maryi w duszpasterskich programach i dokonaniach wielkich przewodników Kościoła w Polsce: Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda SDB, Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego i Bł. Jana Pawła II.

Konsulta podjęła decyzję iż wędrówka Kopii Obrazu Jasnogórskiego będzie przebiegała według diecezji. Rozpocznie się 16 października 2013 r. od Eucharystii na Jasnej Górze.

Obraz najpierw nawiedzi wspólnoty zakonne w Archidiecezji Częstochowskiej, a następnie zostanie przewieziony do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, od której zacznie peregrynację najpierw po diecezjach Polski Północnej, następnie Centralnej, by zakończyć się w 2016 r. w diecezjach Polski Południowej.

W każdej diecezji nawiedzenie rozpocznie się od Sanktuarium Maryjnego, prowadzonego przez jeden z Zakonów. Kustosz tego Sanktuarium będzie odpowiedzialny za koordynację przebiegu pielgrzymowania Obrazu w diecezji, od wspólnoty do wspólnoty.