O godz 21.00 apel Jasnogórski ,  zgromadził wielu parafian, a o godz 23.00 rozpoczęły się modlitwy na cmentarzu, na którym ks. Moskwa  poprowadził nabożeństwo wdzięczności przodkom za dar wiary.

O północy była Pasterka Maryjna, sprawowana przez siedmiu kapłanów – przewodniczył Ks. Kan. Marian Błaszczyk a homilję wygłosil ks. misjonarz.  Po czuwaniu całonocnym o godz. 9 Ojciec Krzysztof – paulin odprawił Mszę Świętą dla chorych z sakramentem namaszczenia a w południe było Nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci. Mszę Świętą o godz. 15 odprawił Ks. proboszcz Marian Andrzejewski z ks. Hieronimem Żurawskim i Ojcem Maciejem. Parafia została oddana w opiekę Pani Jasnogórskiej i pożegnała Maryję w Znaku Jasnogórskiego Obrazu.