„Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia.
Bracia i siostry!
Czas próby polskich sumień trwa!". Bł. Jan Paweł II

Wśród licznych nabożeństw misyjnych był czas na spotkania z każdym: dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi i chorymi, ojcami i matkami. Chrystus przecież ma nam tyle do powiedzenia i tyle do zaoferowania.

W czasie Misji św. parafianie odnowili przyrzeczenia chrzcielne i publicznie wypowiedzieli swą wiarę w trójjedynego Boga, składając następnie przyrzeczenie wierności Chrystusowi publicznie wypowiadając słowa: „przyrzekam wierność Chrystusowi”. Zamierzono również zmarłych Bożemu Miłosierdziu w specjalnym nabożeństwie.

Ostatni dzień misyjny naznaczony został nabożeństwem błogosławienia rodzin Najśw. Sakramentem i odnowieniem aktu Poświęcenia Parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


 

Kościół NS Pana Jezusa

Świątynię wzniesiono w stylu neoromańskim w latach 1936-1964 (budowę przerwał wybuch II wojny światowej, wznowiono ją w 1956 r.). Wyposażenie kościoła stanowią m.in.: 24-głosowe organy piszczałkowe, ołtarze boczne: Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej i św. Józefa. Obok kościoła stoi dzwonnica wyposażona w cztery dzwony. Jeden z nich ("Karol") poświecony został przez kardynała Karola Wojtyłę.

 

Kazanie dla młodzieży wygłoszone w niedzielę 29 września 2013 o godzinie 10:00. Głosi ks. Michał Olszewski SCJ.

 

Nauka stanowa dla kobiet z dnia 29.09.2013. Głosi ks. Tadeusz Gniewek SCJ