„Każdy z nas powinien być człowiekiem jednej zasady, im jest ich mniej tym lepiej, tym bardziej spójne staje się życie. Rekolekcje, to powrót do tej zasady fundamentalnej, która wyraża się w słowach: „Bóg pierwszy nas umiłował” – tymi słowami rozpoczął doroczne rekolekcje kapłańskie dla księży z grupy sercańskich misjonarzy i rekolekcjonistów krajowych ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJP II. Słowa tej zasady fundamentalnej , wybrzmiewają w 1 liście św. Jan w 4 jego rozdziale, kiedy jest mowa o źródle Bożej Miłości.

„Jestem tym, którego miłuje Bóg. To zasada fundamentalna, z której wyrasta Kościół, wyrastają również jego święci. W skutecznym powrocie do tej zasady, do umocnienia się w niej jest pamięć o tej Bożej Miłości, którą w czasie tych rekolekcji chcemy odnowić. Owocem tego odnowienia ma stać się nowe spojrzenie na własne kapłaństwo, nowe spojrzenie na własne życiowe doświadczenia” – zauważył Rekolekcjonista.

„Serce człowieka, może być otwarte na wiele rzeczywistości i jednocześnie może być zamknięte na Boga, odporne na działanie Bożej łaski. Kiedy człowiek źle funkcjonuje potrzebuje przeprogramowania, tzn. odświeżenia swoich motywacji” – podkreślił ks. Królikowski w jednej z głoszonych nauk.

Wśród innych nauk rekolekcyjnych nie brakło również odniesień do teologii kapłaństwa. „Jest ono naszym życiem, bo jest realizacją konkretnego powołania. Potrzeba zatem odnowienia spojrzenia na to powołania, aby zobaczyć że rodzi się ono i ma swoje źródło w Najświętszym Sercu Jezusa. Chrystusowe kapłaństwo zaczyna się w Sercu. Kapłaństwo staje się zatem darem Serca Jezusowego” – powiedział.

Ks. Królikowski zwrócił też uwagę, że kapłaństwo jest również zadaniem, bo wyraża się w posłaniu do świata, w którym kapłan na wzór Chrystusa ma stawać się współczującym. Grzech ludzki domaga się współczucia, tego współczucia domaga się też los człowieka. Chrystusowe współczucie z losem człowieka wyraziło się aż do otwarcia Serca. Elementem kluczowym naszego współczucia jest głoszenie Słowa prawdy, postawa modlitwy wstawienniczej za powierzony sobie lud, do tego zostaliśmy zobowiązani na mocy święceń.

W bogaty sposób, odwołując się do Pisma św. , do nauczania Ojców Kościoła ks. Janusz Królikowski przybliża uczestnikom rekolekcji to szczególne posłanie Chrystusa, które wyraziło się w symbolu Jego przebitego Serca. „Chrystus wiszący na krzyżu to igła - mówił Rekolekcjonista - gdzie oczkiem jest przebite serce. Chrystus zszywa zniszczony porządek miłości, rozdarty przez grzech u początków dziejów człowieka. Kapłan podobnie jak On, ma w świecie zszywać i umacniać jedność miłości, w świecie ciągle rozdzieranym przez grzech. To jest fundament wynagrodzenia, do którego zostaliśmy powołani” – dodał.

ZP