W ten sposób ks. Bogdan Kuta prowadził wiernych parafii Matki Bożej Fatimskiej po ścieżkach Bożej Miłości, tak często odrzucanej, traktowanej obojętnie lub ignorowanej całkowicie. Pokazywał, że tylko w Bogu człowiek może odnaleźć samego siebie i w nim odkryć swoją przyszłość. W tym odkrywaniu dopomagały nabożeństwa misyjne, który miały  pomóc w skoncentrowaniu się na tym, co najważniejsze. 
 
W dniu wyznania wiary, wierni, dotykając święconej wody, chcieli dać wyraz pragnienia duchowego obmycia, tak jakby dotykali tego Źródła, z którego wytrysnęła krew i woda. Woda usprawiedliwiająca i krew obmywająca człowieka.
 
Kolejny dzień przyprowadził do świątyni całe rodziny, które podchodząc do kapłana, trzymającego Najśw. Sakrament, otrzymywali błogosławieństwo.
 
Ostatni dzień misyjny zgromadził parafian przy krzyżu misyjnym, pod którym otrzymali błogosławieństwo z darem odpustu zupełnego.
 
Długo wyczekiwany czas nawiedzenia nastał w sobotę 20 kwietnia 2013 r.- do naszej parafii przybył obraz Jezusa Miłosiernego wraz z relikwiami Apostołów Miłosierdzia: św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II.
Po uroczystym wprowadzeniu rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Szkodonia.
We Mszy św. udział wzięli księża z dekanatu Kraków-Podgórze na czele z księdzem dziekanem prałatem Antonim Bednarzem, oo. Trynitarze, przedstawiciele Polsko-Amerykańskiego Wyższego Seminarium Duchownego śś. Cyryla i Metodego w Krakowie i Księża Sercanie ze wspólnot z ul. Saskiej oraz licznie zgromadzeni parafianie i goście.
Po Mszy św. wszyscy zebrani na tej uroczystości oddali cześć relikwiom Apostołów Miłosierdzia przez ucałowanie.
Ks. Zdzisław Płuska, sercanin, pomagał nam w lepszym przeżyciu nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego, poprzez komentarze, śpiew i wspólną modlitwę.
Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz Florian Gruca SCJ podziękował wszystkim zebranym za obecność i wspólną modlitwę i zachęcił do adoracji, modlitwy i czuwania.