Doroczne spotkanie księży należących do grupy misjonarzy krajowych oraz głoszących różne rekolekcje, także dla osób zakonnych, rozpoczęło się we wtorek od wspólnej Eucharystii, w czasie której dyrektor misji krajowych ks. Maciej Moskwa przywitał nowych misjonarzy przyjętych do grupy: ks. Ryszarda Rydlaka i ks. Zdzisław Płuskę. Potem misjonarze i rekolekcjoniści mogli wysłuchać referat o. dr. Piotra Śliwińskiego OFM Cap z Krakowa na temat: „Sakrament pokuty w czasach konsumeryzmu”. O. Piotr wskazał na współczesną kulturę, która charakteryzuje się figurą przechodnia, a jej wyznacznikiem jest tymczasowość, szybkość i nowoczesność. - Człowiek ulegający tej kulturze ustawicznie się spieszy rozumiejąc wolność przez możliwość dokonywania zakupów. Skutkiem takiej postawy są problemy z komunikacją międzyludzką, obcość, poczucie osamotnienia oraz osierocenie miejskie. Religijność zaś określana jest mianem religijności „instant”,  której symbolem jest słynna triada „fast food, fast sex, fast car”, a więc kultura natychmiastowej formy skondensowanej przyjemności – podkreślił mówca.

I dodał, iż w dobie tak pojętej kultury „instant”, następuje trudność w przyjmowaniu wymagań, co uwidacznia się w podejściu do sakramentu pojednania, który jest traktowany bardzo często jako konieczność w załatwieniu czegoś, ślubu, chrztu czy pierwszej komunii, bez pragnienia zmiany życia, czy traktowana terapeutycznie.

Prelegent poruszył również zagadnienie tożsamości spowiednika, który również podlega wpływom współczesnej kultury. Zwrócił uwagę na sposoby unikania jej niekorzystnych wpływów. Dalej mówił o formacji potrzebne w dostosowaniu języka do osoby, o sakramentalności używanego języka, o potrzebie dialogu i pouczenia w sakramencie pokuty.

W swym wystąpieniu poruszył także zagadnienie dotyczące „Magii i religii”, przypominając wydaną przez Episkopat Toskanii Notę w tej sprawie. Omówił występujące formy magii i zagrożenia z niej wynikające.

Po południu odbyło się spotkanie ze znaną publicystką Joanną Najfeld z Warszawy, która zajęła się tematem: „Niepłodność, naprotechnologia, in vitro w mediach”. Redaktor zwróciła uwagę na często nierzetelną informację przekazywaną w mediach na ten temat oraz zamierzoną manipulację, w celu zafałszowania prawdy. Jako przykład wskazała na sposób prezentacji metody in vitro, która bardzo często jest przedstawiana jako metoda leczenia niepłodności, gdy tymczasem nie ma nic wspólnego z leczeniem, ponieważ rodzice, którzy otrzymują potomstwo w wyniku sztucznego zapłodnienia dalej pozostają niepłodni.

Wieczór wtorkowego zjazdu upłynął na spotkaniu z byłym ministrem, a obecnie posłem Antonim Macierewiczem, który podzielił się refleksją o obecnej sytuacji politycznej w kraju. 

W środę odbyło się spotkanie z ks. dr. Andrzejem Jędrzejewskim z Radomia i dotyczyło prawdy, która jest koniecznym warunkiem autentycznej wolności i miłości na podstawie encykliki papieża Benedykta XVI „Caritas in Veritate”.

Doroczny zjazd misjonarzy krajowych w Warszawie zakończyło spotkanie dyskusyjne wokół tematyki misji, rekolekcji oraz funkcjonowania grupy księży oddających się tej posłudze. Było też spotkanie z prowincjałem ks. Tadeuszem Michałkiem, który podziękował dyrektorowi misji krajowych, ks. Maciejowi Moskwie za zorganizowanie zjazdu, a księżom na niego przybyłym za wykonywana pracę i poświęcenie w głoszeniu Słowa Bożego.

ZP