W kontekście wykonywanej pracy misyjno-rekolekcyjnej pozostajecie sługami, a sługa nie jest najważniejszy. Sługa nie jest Panem..... Sługa to przede wszystkim ten, który słucha, który robi to co mu zlecono, który nie mówi nic od siebie. Sługa Słowa Bożego, to ten który w imię Jezusa Chrystusa, głosi i słowem i swoim życiem Ewangelię Królestwa. Bóg najmocniej działa przez ludzi prostych. Choć ludzki geniusz, a więc: ludzka zaradność, wykształcenie, talent organizacyjny może być pomocny, to jednak nie jest najważniejszy. Jeśli człowiek w swym geniuszu przestaje słuchać, przestaje równocześnie tworzyć, przestaje budować i przestaje ubogacać innych. Nie słuchając zaczyna się niszczyć, wprowadzać chaos, bałagan, którego skutkiem staje się rozstrojeni relacji Bóg - Człowiek - najpierw u siebie, następnie u tych, którym mamy służyć – zauważył Rekolekcjonista.

Podkreślił również, że kapłan i misjonarz, jeśli chce być sługą Słowa Bożego musi być wierny, wrażliwy, otwarty i delikatny wobec grzeszników. Ewangelia jest dla każdego, a Miłość nie ma względu na osoby, bo w każdym narodzie Bogu miły jest mu ten, kto się Go boi i żyje sprawiedliwie. Przekreślając ludzi z marginesu zbyt szybkim osądem, odbiera się im tym samym prawo do przemiany życia i nawrócenia. Ponieważ nie znamy ludzkiego serca, dlatego winniśmy wystrzegać się wszelkich ocen i osądów. Natomiast ukazując grzech, trzeba ukazywać jednocześnie możliwości jego przebaczenia, które zawsze będzie sposobem wprowadzenia grzesznika na drogę nawrócenia – dodał ks. Kieniewicz.

Rekolekcje zakończyła wspólna Eucharystia, podczas której zostały odnowione śluby zakonne.

Godziny przedpołudniowe zaraz po zakończonych rekolekcjach naznaczone zostały wyborem nowego dyrektora Misji i Rekolekcji Krajowych, którym został na następna kadencję ks. Maciej Moskwa, oraz nowego zarządu w skład, którego weszli: ks. Tadeusz Gniewek, Ks. Eugeniusz Ziemann i ks. Bogdan Kuta. Sekretarzem i kronikarzem został ks. Zdzisław Płuska

ZP


Ks. Piotr Kieniewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL, a obecnie specjalizuje się w zagadnieniach bioetycznych i pełni obowiązki adiunkta Katedry Teologii Życia, której kierownikiem jest bp prof. dr hab. Józef Wróbel, sufragan lubelski.

http://xpk.kienio.com