Jak poinformował ks. Płuska SCJ, grupa rekolekcyjno-misyjna Księży Sercanów zamierza w roku jubileuszowym przypomnieć w wielu parafiach Orędzie Fatimskie w czasie prowadzonych rekolekcjach i misjach. Są już zgłoszenia na tego typu rekolekcje od wielu proboszczów.

W trakcie spotkania wysłuchano kilka referatów dotyczących Orędzia Fatimskiego, m.in. konferencji ks. dr. Krzysztofa Czapli SAC pt. Fatima a Miłosierdzie Boże. Dwie drogi do „źródeł miłosierdzia”. Prelegent podkreślił wiele punktów wspólnych Orędzie Miłosierdzia przekazanego światu przez Jezusa św. siostrze Faustynie i Orędzia przekazanego przez Maryję dzieciom w Fatimie.

Refleksją na temat Objawień Fatimskich na kanwie swej książki „Tajemnice Fatimy” podzielił się ze zgromadzonymi publicysta katolicki Grzegorz Górny. Natomiast ks. prof. Janusz Królikowski z Tarnowa w konferencji pt: „Głos Kościoła o Fatimie” zajął się sprawą stanowiska Kościoła wobec objawień prywatnych, do których należy wydarzenie z Fatimy. Na koniec został przedstawiony raport o pobożności fatimskiej w Polsce jako podsumowanie badań Instytutu Socjologii Kościoła Katolickiego, które przedstawił ks. dr Wojciech Sadłoń SAC z Warszawy.

Spotkanie warszawskie, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej grupy rekolekcyjno-misyjnej było okazją do pogłębienia wiedzy o Fatimie. Będziemy się starać uwzględnić to bardzo aktualne przesłanie Orędzia Fatimskiego podczas głoszonych rekolekcji i misji w jubileuszowym roku – podkreślił Dyrektor Misji Krajowych ks. Zdzisław Płuska SCJ.

AS