Był to prawdziwy czas łaski i otwarcia serc na działanie Słowa Bożego.

Myslenice-Zarabie to przepiękne miejsce z parkiem miejskim, wzniesieniami Uklejny i Chełmu oraz wartko płynącą rzeką Rabą. To wszystko stwarza wyjątkowy klimat do uwielbienia Boga za dzieło stworzenia. Tutejsza społeczność tworzy szczególną wspólnotę opierająca się na trzech filarach: Kościół - Szkoła - Dom rodzinny.