W niedzielę Msze św. sprawowane były według stałego porządku: 8.00 (kaplica pw. Bożego Miłosierdzia), 10.00 (kościół pw. MB Jutrzenki Wolności), 12.00 (kościół pw. Michała Archanioła), 16.00 (kościół pw. MB Jutrzenki Wolności). Po każdej Mszy św. z można było ucałować relikwie św. Małgorzaty Marii.

W trzecim dniu nawiedzenia (poniedziałek) licznie zgromadzeni w kościele wierni uczcili Najświętsze Serce Jezusa, uczestnicząc w specjalnym nabożeństwie osobistego poświecenia się Mu według zaleceń św. Małgorzaty Marii. Były one sprawowane podczas Mszy św. o 11.00, 18.00 i 20.00. Po każdej Mszy św. sprawowane były również nabożeństwa wstawiennicze.

We wtorek, 5 października, parafia uczestniczyła w Mszach św. wynagradzających (8.00, 18.00) oraz w nabożeństwach przebłagalnych za grzechy wobec Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. W godz. 15.00-18.00 trwała adoracja wynagradzająca.

Ostatni dzień peregrynacji relikwii św. Małgorzaty przypadł na środę, 6 października. Podczas każdej Eucharystii (8.00, 18.00) odnowiono akt poświęcenia parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystego pożegnania relikwii dokonano po Mszy św. o godz. 18.00. W imieniu całej parafii za dar nawiedzenia relikwii podziękował proboszcz ks. Władysław Kolorz oraz przedstawiciele katowickiej parafii.