Były też liczne nabożeństwa: błogosławieństwo dzieci, osób chorych i starszych oraz małżeństw, odnowienie wyznania wiary, poświęcenie krzyża misyjnego i droga krzyżowa, w czasie której rozważano tajemnicę krzyża obecnego w życiu kapłana, mężczyzny i ojca, kobiety i matki, młodzieży i dzieci oraz osób starszych. Misje święte zwieńczyło błogosławieństwo misyjne udzielone po każdej Mszy św.