Homilię w czasie Mszy św. jubileuszowej wygłosił ks. dr Zbigniew Krzyszkowski. Fidex ex auditu – wiara rodzi się ze słuchania Rz 10,14-18, nie jest zatem bez znaczenia co się przepowiada, dlatego potrzeba dziś dobrych głosicieli Słowa Bożego, a takimi są zapewne dzisiejsi Jubilaci – powiedział kaznodzieja. Przed południem ks. Prelegent wygłosił dwa referaty, pt: „Homo retoricus – homo Dei” oraz „Homo missus (posłany)”.

Co robię i kim jestem jako kapłan? – pytał ks. Krzyszkowski. Jako kapłan, mam być tym, który przepowiada. Mam być tym, który wszedł w prorocką funkcję Chrystusa i pozostaje z Nim w bliskiej zażyłości. Tzn. mam stawać się mężem Bożym i mężem duchowym przenikniętym światłem Ducha Św.. Ta relacja z Bogiem sprawia, że kapłan głoszący Słowo Boże głosi Chrystusa. Brak więzi, skutkuje tym, że staje się propagandzistą – powiedział ks. Prelegent. W dalszej części spotkania ks. Zbigniew mówił o powołaniu misjonarskim, które wyrasta na fundamencie powołania do kapłaństwa. W tym wyborze bycia prorokiem Chrystusa, Bóg nie obiecuje powołanemu łatwego życia, nie chroni przed trudnościami, ale cały czas wspiera i hartuje ducha proroka. Skąd bierze się autentyzm w przepowiadaniu? – pytał ks. Krzyszkowski. Trzeba emanować świętością, kiedy sprawuje się święte czynności i trzeba głosić prawdy pewne i obiektywne, nie rozmywając rzeczywistości.

Wieczór wtorkowego zjazdu upłynął na spotkaniu z dziennikarzem, publicystą i autorem licznych programów radiowych i telewizyjnych Janem Pospieszalskim.

Dzień następny zjazdu rozpoczął się od Eucharystii pod przewodnictwem prowincjała Sercanów ks. Artura Saneckiego. Wygłosił on też okolicznościowe kazanie, w którym nawiązał do wielkiego zadania Księży Sercanów, jakim jest przepowiadanie i głoszenie chryzmatu sercańskiego. Po zakończeniu Mszy św. Ksiądz Prowincjał poświęcił nową figurę Najśw. Serca Jezusowego, która została postawiona w głównym holu domu prowincjalnego w Warszawie.

Doroczny zjazd misjonarzy krajowych w Warszawie zakończyło spotkanie dyskusyjne wokół tematyki misji, rekolekcji oraz funkcjonowania grupy księży oddających się tej posłudze. W czasie tego spotkania dokonano wyboru nowego sekretarza misji krajowych, którym został ks. Zdzisław Płuska. Było też spotkanie z prowincjałem ks. Arturem Saneckim, który podziękował dyrektorowi misji krajowych, ks. Maciejowi Moskwie za zorganizowanie zjazdu, a księżom na niego przybyłym za wykonywaną pracę i poświęcenie się głoszeniu Słowa Bożego.

ZP