Boży Plan wobec człowieka, właściwie odczytany, ukazuje nam rodzinę jako wspólnotę osób, obdarowujących się darem miłości całkowicie bezinteresownej i nieodwołalnej (pisze o tym Jan Paweł II w "Liście do Rodzin" - 1994 r.)

Rodzina chrześcijańska, budowana na sakramencie małżeństwa, jest miejscem przekazywania życia, szkołą wychowującą dzieci do duchowej i intelektualnej dojrzałości, jest środowiskiem formującym świętość małżonków i dzieci.

Msze św. i nauki rekolekcyjne prowadzone były dla poszczególnych grup wiernych i obejmowały: dzieci szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, młodzież szkół średnich i preacującą, osoby dorosłe, seniorów i chorych, którzy mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Kościół modli się za rodziny i z rodzinami. Kościół prosi aby rodziny były Bogiem silne!

Na podstawie notatki ks. rekolekcjonisty opracował: Tadeusz Kucharski

za stroną parafialną: http://www.duchaswietego-kk.pl