Rejestracja »
Przejdź do portalu

Nowe galerie

Strona główna » Misje w parafii » Misje św. z nawiedzeniem relikwii św. Małgorzaty Marii

Misje św. z nawiedzeniem relikwii św. Małgorzaty Marii

Misje i peregrynacja relikwii ma na celu m.in. poznanie osoby i misji św. Małgorzaty Marii Alacoque uczennicy Serca Jezusowego, a także zrozumienie istoty i podsycenie kultu Najświętszego Serca Jezusowego. 

„Oto Serce, które tak bardzo ludzi ukochało” - te słowa wypowiedział Jezus do św. Małgorzaty Marii podczas jednego z objawień, które miały miejsce w klasztorze w Paray-le-Monial w latach 1673-75. Zasadniczy rys wezwania i powołania świętej zawiera się w słowach: „ukazywać i przypominać ludziom miłość Serca Jezusowego do każdego z nich”. Szczególne wybranie i powierzona misja zdawała się przekraczać możliwości tej skromnej, klauzurowej zakonnicy. Na domiar wszystkich jej cierpień i trudności, przełożone i spowiednicy mieli wątpliwości co do autentyczności wizji; w tej bezradności sam Jezus przyszedł jej z pomocą, przysyłając spowiednika o. Klaudiusza de la Colombiere, który posiadał szczególny dar rozeznawania duchowego. Ten późniejszy święty pomógł skutecznie s. Małgorzacie Marii w rozszerzaniu nabożeństwa do Serca Jezusa. Kiedy w 1684 r. została mistrzynią nowicjatu, zaczęła kształtować kandydatki do życia zakonnego w duchu miłości Bożego Serca. To dało początek odnowie duchowej klasztoru wizytek. Siostry, które występowały przeciwko rozpowszechnianiu kultu Serca Jezusowego, stały się jego gorliwymi propagatorkami. S. Małgorzata Maria dziękowała Bogu za tę cudowną przemianę duchową sióstr, a w jednym z listów wyznała: „Teraz mogę umrzeć zadowolona, ponieważ Najświętsze Serce mojego Zbawiciela zaczyna być znane”. Św. Małgorzata Maria swoje ziemskie pielgrzymowanie zakończyła 17 października 1690 r., a w 1920 r. została kanonizowana. 

Misja św. Małgorzaty Marii

(…) Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznanie właściwego celu ziemskiej wędrówki. Mówi nam o tym przykład życia św. Małgorzaty Marii Alacoque (…). Od najmłodszych lat ten cel ukazywała jej głęboko wierząca rodzina, tego celu nie zapomniała wśród licznych doświadczeń i przeciwności, na jakie napotykała na drodze swego życia i powołania. Ten cel realizowała, pielęgnując modlitwę, dziękując z wielką miłością i adorując Chrystusa Eucharystycznego, rozważając Jego Mękę i Śmierć. Zmierzała do wyznaczonego jej przez Boga celu, podejmując dzieła apostolskie, ucząc katechizmu, opiekując się chorymi, wspierając ubogich. Wreszcie, zapatrzona w ostateczny cel swego życia, wstąpiła do zakonu sióstr wizytek i złożyła śluby zakonne.

serce płonące miłością

Jej misja, zlecona przez samego Chrystusa w czasie licznych wizji i objawień, stała się misją wobec całego świata, który był jakby bratem, który zgrzeszył i coraz bardziej rozmijał się z wyznaczonym przez Chrystusa celem. Polegała ona na tym, aby świat rozpoczął rozmowę z Chrystusem, żeby odkrył, iż jest to rozmowa podjęta z wielkiej miłości. Tak przecież należy odczytywać kolejne objawienia, jakie otrzymywaliśmy za pośrednictwem świętej. Była więc wizja Boskiego Serca Jezusa płonącego wielką miłością do wszystkich ludzi. Chrystus wprowadził świętą w niezgłębione tajemnice Najświętszego Serca – zranionego i z krzyżem na szczycie. Kolejna wizja, to Pan Jezus, który cierpi z powodu niewdzięczności, jakiej doznaje od ludzi w zamian za ofiarowaną im miłość, oraz Jego prośba o zadośćuczynienie za wszystkie grzechy. Chrystus objawił też świętej wielkie cierpienia swego Serca z powodu lekceważenia, jakiego doznaje od wierzących, z powodu świętokradztwa i czynów bezbożnych, jakie dokonują się w tym świecie. Wobec istniejącego zła domaga się Jezus, abyśmy czcili Jego Serce, przyjmowali Komunię świętą wynagradzającą i adorowali Go w Najświętszym Sakramencie (...).

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone