Rejestracja »
Przejdź do portalu

Nowe galerie

Strona główna » Misje w parafii » Misje kanoniczne

Misje kanoniczne

Nasi księża zaangażowani są w głoszeniu misji parafialnych, które stanowią szczególny rodzaj rekolekcji otwartych, które przeprowadza się co pewien czas w całej parafii.

Ich celem jest umocnienie i odnowienie życia wiary. Poneważ przeprowadzenie tych misji określa Kodeks Prawa Kanonicznego, który nakazuje organizowanie takich misji, nazywa sie je również misjami kanonicznymi

Kanon KPK 770 zawiera następujący zapis: Proboszczowie zgodnie z zarządzeniem biskupa diecezjalnego powinni w pewnych okresach organizować to przepowiadanie, które nazywa się rekolekcjami i świętymi misjami, lub inne formy przepowiadania dostosowane do miejscowych potrzeb.

Misje parafialne trwają zwykle cały tydzień, podczas którego w odpowiednich porach głosi się wiernym nauki (kazania) o zasadniczych prawdach wiary i moralności, odprawia nabożeństwa. Misje parafialne kończą się spowiedzią i Komunią św. oraz uroczystością poświęcenia krzyży misyjnych."Czym są misje parafialne?

 

Czym są misje parafialne?

To jest taki czas myślenia razem z Panem Bogiem. On chce myśleć z nami i chce, żebyśmy myśleli z Nim. To jest pierwsza rzecz – pomyśleć. Po drugie: jest to czas otwarcia przed Bogiem. On już bardzo dawno otworzył przed nami swoje serce. A człowiek ma z tym czasem kłopoty. Może wydaje mu się, że to nie ma sensu. Jednak z drugiej strony nie może wytrzymać całkiem bez Jezusa, więc wciąż poszukuje, otwiera się w różnych sytuacjach. Potem zdarza się, że żałuje, bo może nawet zgubił to swoje serce po drodze. I jeszcze bardziej się zamyka. To jest jak ucieczka. I jak powiedział św. Augustyn: „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże.” Misje parafialne to jest właśnie taki czas otwarcia serca przed Bogiem. I po trzecie – to czas naprawiania relacji z ludźmi.

 

Jaki jest cel tych szczególnych rekolekcji?

Misje powinny uspokoić serca parafian i uświadomić im, że są kochani przez Boga. Jeżeli dobrze się wyspowiadają i szczerze przyjmą Jezusa w Komunii Świętej, jeżeli powiedzą sobie: moje życie jest w rękach Pana Boga, i jeżeli ofiarują to życie Jezusowi przez serce Maryi, to nie ma nic piękniejszego, nic bardziej uszczęśliwiającego. Moim zadaniem jest wypełnić to, czego Chrystus oczekuje ode mnie i pomóc ludziom.

Misje parafialne w Myślenicach

 

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone