Rejestracja »
Przejdź do portalu

Nowe galerie

Strona główna » Misje w parafii » Misje Miłosierdzia Bożego

Misje Miłosierdzia Bożego

Czas Misji Miłosierdzia Bożego we wspólnocie parafii pomaga wielu ludziom na nowo odczytać swoje chrześcijańskie powołanie. W zetknięciu z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, kochającego i przebaczającego, wiele osób odzyskuje nadzieję i doświadcza wewnętrznego pokoju. Rodzą się także pozytywne postanowienia.
Kult Miłosierdzia Bożego sprowadzony jest do trzech form: wyznawanie Miłosierdzia Bożego, doświadczanie Miłosierdzia Bożego i czynienie miłosierdzia drugim (na płaszczyźnie rodzinnej, sąsiedzkiej, parafialnej, społecznej) .Bóg objawił nam swoją miłość w swoim Synu Jezusie i wylał ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tę prawdę trzeba wciąż wyznawać i głosić, gdy dziś człowiek poddany różnym prądom i zawirowaniom ulega rozpaczy i zwątpieniu.

W czasie Misji zwraca się uwagę na słowa Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Te słowa prowokują do większego szacunku dla każdego człowieka i pogłębiania kultury miłości miłosiernej. Z wyobraźnią miłosierdzia i z otwartym sercem trzeba dziś wychodzić naprzeciw ludzi cierpiących, bezdomnych, samotnych, dotkniętych różnymi uzależnieniami i bezrobotnych. To wielka szansa dla uczniów Jezusa, aby każdy dzień był wypełniony dobrym czynem, słowem i modlitwą.

Na naszych oczach dokonuje się w szybkim tempie smutny proces zobojętnienia religijnego i odchodzenia od zasad moralności chrześcijańskiej. Tym bardziej trzeba głosić Miłosierdzie Boże innym rodzinom, znajomym w sąsiedztwie i środowisku pracy. Nie ma umiłowania Chrystusa bez miłości miłosiernej człowieka, zwłaszcza pozostającego w konkretnej potrzebie.

Owocem przeżycia Misji powinno być także, w imię miłości do Jezusa, wzajemne przebaczenie sobie urazów w rodzinach i sąsiedztwie, a więc dążenie do jedności. Cenna jest również więź modlitewna w diecezji z parafiami przeżywającymi obecnie Misje Miłosierdzia. To jest ten Boży pomost łączący ludzi wiary wokół Jezusa, który przychodzi do nas niosąc nam miłosierdzie. Dzieje się wiele dobra w spotkaniach z nawiedzającym Jezusem i trzeba to widzieć. Ważne, abyśmy to dobro umieli i chcieli rozwijać.

Siepraw,Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego. 

prowadził ks. Tadeusz Gniewek SCJ)

Copyright © Polska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego 2012
Wszelkie prawa zastrzeżone